Regels voor standhouders

Onze plaatselijke brandweer controleert elk jaar op de toegankelijkheid voor bluswagens langs onze braderie. Tevens wordt er door de warenwetsinspectie onder andere gecontroleerd op vergunning voor de verkoop van alcoholische dranken. De regels voor standhouders zijn:

2020

*Op het inschrijvingsformulier goed aangeven wat uw verkoopproducten zijn. Wij hebben het recht om producten welke niet op het inschrijvingsformulier staan te verwijderen.
*Wij doen niet aan branchebescherming maar proberen er wel rekening mee te houden dat er niet teveel kramen van dezelfde branche aanwezig zijn.
*Bij betalingen na 1 juni 2020 waarop de korting is verrekend, moet de korting aan het hek alsnog worden terugbetaald.
*Aangegeven voorkeuren op het inschrijfformulier zien wij als verzoek en niet als recht.
*Bij inschrijving van een grondplaats moet u de brutolengte doorgeven van uw verkoopwagen, dus inclusief dissel.
*U krijgt uw kraam/grondplaats nummer pas aan het hek te horen. Dit wordt dus niet van te voren opgestuurd.
*U kunt zich melden vanaf 7.30 uur.
*Na 9.00 uur dient uw  auto verwijderd te zijn van het loopgedeelte van de braderie.
*Zonder bericht heeft u na 9.00 uur geen recht meer op uw kraam en/of grondplaats.
*Extra balken voor de kraam kunnen wij niet verzorgen, deze dient u zelf mee te nemen.
*Auto achter de kraam is maar beperkt mogelijk.
*Niet uitbreiden aan de voorzijde van de kramen, dit geldt ook voor luifels en kleppen i.v.m. doorgang bij calamiteiten.
*Indien de verkoopwagen/kar niet voldoet aan de maten die op het inschrijfformulier zijn aangegeven behouden wij ons het recht u te weigeren op of verwijderen van de Braderie Oude Wetering.
*Geen rekken of verkoopwaar voor de kramen welke de doorgang belemmeren.
*Aanwezigheid van blusapparatuur voor diegenen welke dit verplicht zijn vanwege hun bedrijfsvoering is vereist.
*U dient de benodigde vergunningen te kunnen overleggen.
*U dient de fatsoensregels te handhaven voor de bewoners, zoals poorten en deuren van omwonenden vrijhouden en u dient de bewoners te allen tijden vrije doorgang te verlenen.
*U dient rekening te houden met de rijrichting bij het vertrek. Vertrekken voor 17 uur is niet toegestaan.
*U wordt aangeraden uw stand niet onbewaakt achter te laten. Doet u dit wel, dan ligt het risico voor eventuele diefstal of schade bij u zelf.
*Weersomstandigheden zijn nooit een reden voor restitutie van betaalde marktgelden.

U dient uw kraam en/of grondplaats aan het eind van de dag opgeruimd en zonder afval achter te laten.